top of page
EV-METER עמדת טעינה ביתית KW22

עמדת טעינה ביתית ואוניברסלית הכוללת אפליקצית ניהול

EV-METER עמדת טעינה ביתית KW22

עמדת טעינה ביתית הניתנת להתקנה בצורה קלה ופשוטה בכל מקום. עמדת הטעינה כוללת אפליקציה חכמה לנייד המאפשרת לנהל את פעולתה מרחוק, ובכלל זה להגדיר מראש את זמן הטעינה, לעקוב אחר צריכת האנרגיה, לכוונן את רמות הזרם, ואפילו לשתף את עמדת הטעינה עם משתמשים מורשים.

bottom of page