top of page
EV-METER  עמדת טעינה ביתית חכמה KW22

עמדת טעינה ביתית וחכמה הכוללת צג אנרגיה ואפליקצית ניהול.

EV-METER עמדת טעינה ביתית חכמה KW22

עמדת טעינה ביתית וחכמה, המיועדת לבתים פרטיים, בתים משותפים ומקומות עבודה. 

EV Meter Smart היא עמדת טעינה אוניברסלית הכוללת אפליקציה חכמה לנייד המאפשרת לנהל את פעולתה מרחוק, ובכלל זה להגדיר מראש את זמן הטעינה, לעקוב אחר צריכת האנרגיה, לכוונן את רמות הזרם, ואפילו לשתף את תחנת הטעינה עם משתמשים מורשים. עמדת הטעינה יכולה להתחבר בקלות לכל מערכת ניהול לטעינת רכב חשמלי לצורך שליטה וניטור מרחוק.

bottom of page